­
psychiatra Danuta Cybak-Adamaszek

Zaburzenia nastroju – depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia

Zaburzenia adaptacyjne – reakcja na stres

Zaburzenia snu - bezsenność, itp.

Zaburzenia nerwicowe – zaburzenia lękowe z napadami lęku, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia psychotyczne – schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zespoły urojeniowe

Zaburzenia psychiczne u osób uzależnionych – od benzodiazepin, środków psychoaktywnych, alkoholu

Zaburzenia stresowe pourazowe

Zespoły otępienne

Masz pytania? Wyślij SMS:  660-511-589

 

­