­
psychiatra Danuta Cybak-Adamaszek

PSYCHIATRIA

Czym jest psychiatria?

Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.
Według definicji UEMS psychiatria jest gałęzią medycyny zajmującą się badaniem i stosowaniem biopsychospołecznych zasad w etiologii, ocenie, rozpoznaniu, leczeniu, rehabilitacji i zapobieganiu umysłowym, emocjonalnym i behawioralnym zaburzeniom występującym samodzielnie lub wspólnie z innymi zaburzeniami medycznymi w ciągu całego życia człowieka [zródło: Wikipedia]

 

Masz pytania? Wyślij SMS:  660-511-589

 

"Młodość jest potrzebniejsza na starość niż za młodu" ..[H.Steinhaus]
 

 

­